close
تبلیغات در اینترنت
بررسى شبهات مهدويت-پیروان ولایت شهرستان جهرم

جستجوگر پیشرفته سایتبررسى شبهات مهدويت

.

 

 

اگر قرار باشد كه مهدويت يكى از محورترين پايه هاى تربيت فرد و جامعه باشد كه هست، يقينا بايد نسبت به آسيب شناسى اين موضوع كه يكى از بخش هاى مهم آن، شبهه شناسى مهدويت است تعميق شود.

 

بايد شبهات دسته بندى شوند و محورهاى مهم اين شبهات و شبهه انگيزانى كه آن را در جامعه طرح كرده اند، مورد بررسى و تطبيق قرار بگيرد و حداقل پاسخ هاى اجمالى نسبت به مهم ترين محورهاى شبهات مطرح شود.

 

نخست اين كه: شبهه شناسى مهدويت و پاسخ گويى به اين شبهات و پرداختن به چنين مبحثى، خود يكى از ابعاد مهم تربيتى انتظار است;

 

 اگر قرار باشد كه مهدويت يكى از محورترين پايه هاى تربيت فرد و جامعه باشد كه هست، يقينا بايد نسبت به آسيب شناسى اين موضوع كه يكى از بخش هاى مهم آن، شبهه شناسى مهدويت است تعميق شود.

قطعا تإسيس موسساتى براى شناخت اين شبهات و پاسخ گويى به آن، براى بناى چارچوب تربيتى بر اساس مهدويت و ((انتظار محور)) ضرورى به نظر مى رسد

دوم اين كه: بررسى شبهات مهدويت، نياز به فرصت بسيارى دارد.

 

 اگر بخواهيم حق مطلب را ادا كنيم، بايد از زواياى مختلف اين قضيه را مورد بررسى قرار دهيم

بايد شبهات دسته بندى شوند و محورهاى مهم اين شبهات و شبهه انگيزانى كه آن را در جامعه طرح كرده اند، مورد بررسى و تطبيق قرار بگيرد و حداقل پاسخ هاى اجمالى نسبت به مهم ترين محورهاى شبهات مطرح شود.


مفهوم و ويژگى هاى شبهه

 

رابطه ى منطقى بين سوال و شبهه، عموم و خصوص مطلق است. هر شبهه اى سوال است، اما هر سوالى شبهه نيست. شبهه خودش نوعى سوال است.

اما سوالى است كه براى استفهام و طلب فهم، مطرح نشده است.

 البته باز با تإكيد بر اين كه قضيه ى شبهات مهدويت مورد نظر است.

بعضى از اين شبهات محتوايى هستند; برخى به شكل و ظاهر اين شبهات باز مى گردند; برخى به روش هاى طرح شبهه و برخى به شرايط محيطى اشاره مى كنند.

اولين ويژگى اين است كه شبهه داراى محتواى هجومى و نفى كننده است. اين كه مطرح شود آيا اصلا امام زمان(عج) به دنيا آمده اند؟ آيا ولادت حضرت مهدى(ع) شاهدى دارد؟ سوال كننده در اين موارد مى خواهد اصل قضيه ى مهدويت را مورد هجوم قرار دهد و آن را نفى كند. در اين صورت شما هر چه قدر هم كه استدلال كنيد يقينا قانع نخواهد شد.

 

 او به دنبال اين است كه اصل ولادت و باور را خدشه دار كند.

ويژگى دوم كه بى ارتباط با ويژگى اول نيست، اين است كه شبهه به انگيزه ى تخريب يك عقيده صورت مى گيرد.

 اين جا ديگر قصد فهميدن نيست; قصد متزلزل كردن عقيده است. اگر در مورد غيبت امام زمان شبهات گوناگون ذكر شده، به اين دليل است كه به انواع مختلف خواستند بگويند اين غيبت امام زمان(ع) ساخته و پرداخته ى كسان خاصى است و واقعيت ندارد. مى خواهند اين همه حركت و پويايى كه در بحث مهدويت و زير چتر انتظار وجود دارد، مورد تخريب قرار بگيرد.

سومين ويژگى شبهه اين است كه با جاروجنجال و تبليغات و استفاده از ابزارهاى مختلف براى رساندن آن شبهه همراه است.

 

درباره ى شبهه ى ظهور حضرت مهدى(ع) اگر سرى به اينترنت و نرم افزارهاى گوناگونى كه در كشورهاى مختلف دنيا پخش شده بزنيد، خواهيد ديد كه چه قدر روى ظهور كسانى كه خود را مهدى ناميده اند، تبليغات صورت گرفته است.

 

 در سودان، پاكستان، هند و ساير كشورهاى افريقايى، اروپايى و حتى امريكا ادعا كرده اند كه ما همان مهدى موعوديم، و چه قدر با تبليغات و تإكيد روى اين قضيه، در دنيا جنجال راه انداخته اند.

امروزه ده ها سايت از پايگاه هاى اينترنتى، منحصرا در اختيار كسانى است كه مى خواهند عقايد مربوط به مهدويت را، با همان نگاهى كه گفتيم، متزلزل كنند.

 تبليغات گسترده اى در اين باره انجام داده اند.

ويژگى چهارمشبهه اين است كه با پاسخ منطقى، بحث پايان نمى گيرد. كتاب هاى مختلفى كه در چگونگى مباحثات شبهه انگيزان چاپ شده است، گوياى اين واقعيت است.

 

 هرجا علماى ما به پاسخ گويى برخاسته اند و مدارك و ادله و استدلال و براهين قطعى ارايه كرده اند، به سرعت بحث را منحرف مى كنند و يك بحث انحرافى ديگرى پيش مى كشند. بحث بر اين نيست كه شبهه انگيز بايد قانع شود; مهم اين است كه كسانى كه تحت تإثير شبهه هاى او قرار مى گيرند، طرف مقابل و عقيده ى مورد هجومش را بى دفاع نبينند. جوان دانشگاهى ما فريب نخورد و گمان نكند كه آن شبهه ها بى پاسخ اند. گمان نكند كه مهدويت هم خيلى پايه و اساس محكمى ندارد.

 

 زمانى كه جوانان و بسيجيان ما، با عشق ديدار امام زمان(ع) به سوى ميدان هاى جهاد حركت مى كنند، حاضرند جانشان را هم در طبق اخلاص بگذارند و تقديم آن يار منتظر بكنند، اين جاست كه شبهه انگيز به سراغ او مى آید: وبا انواع شبهات سعی در تحریک او میکند.!

 اگر شبهه در او تحريك شد، حركتش را از دست

 مى دهد و همين هدف شبهه انگيزان است. شبهه انگيز مى خواهد ظلمات ايجاد كند;

 مى خواهد تاريكى ايجاد كند; مى خواهد نقطه هاى روشن و اميدآفرين را از بين ببرد.


ويژگى پنجم شبهه اين است كه معمولا در فضايى غير پاسخ گو رشد مى كند. شبهه انگيز در مجامع علمى كار نمى كند. شبهه اش را در موسسات تحقيقاتى شما مطرح نمى كند. از رسانه هاى مختلف استفاده مى كند; مقاله مى نويسد:

 

 مصاحبه مى كند و حتى در سطحى بين المللى حرفش را ابراز مى كند تا كسانى كه مخاطبش هستند، همان كسانى كه هيچ سيطره ى علمى به موضوع ندارند، متزلزل شوند. مى خواهد عقايد صاف آنان را متزلزل كند. ما مسئوليم; در هر رده اى كه هستيم، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در مراكز تحقيقاتى، بايد آگاهى بدهيم. سطح پاسخ گويى مردم را بالا ببريم. شبهه انگيز دنبال فرصت ها و ظرف ها و مكان هايى است كه انسان هاى پاسخ گو در آن جا وجود نداشته باشند.

ويژگى ششم اين شبهه اين است كه در حجمى زياد و زمانى كم در جامعه فراگير مى شود.

 

 اين كه چه قضاوتى در جامعه ايجاد مى كند و چه برشى بين اعتقاد به مهدويت و انتظار اميدآفرين به ظهور حضرت مهدى(عج) در جوانانى كه احساسات لطيف دارند، به وجود مىآورد همه ى اين ها بايد مورد تعميق و تدقيق قرار بگيرد.


 عوامل تإثيرگذار در تشديد جو شبهه

 

يكى از مسائل قابل توجه در مبحث شبهات مهدويت، منابع و عوامل تإثيرگذار در تشديد جو شبهه هاى مهدويت هستند.

 

 اين مباحث هرگز به اين معنا نيست كه اين ها قابليت تحليل و حل شدن و پاسخ گويى قطعى ندارند. مهم اين است كه بايد كسانى باشند و اين اختلافات را حل كنند.

  مبحث مهدويت، نه فقط همه ى شيعيان را شامل مى شود، بلكه تمام مسلمان ها از تمام فرقه هاى گوناگون را شامل مى شود.

 

 اديان مختلف مخاطب مبحث مهدويت اند و اين جا است كه شموليت بحث باعث مى شود كه هر كس در هر كجاى دنيا با هر كيش و آيينى كه دارد، نسبت به قضيه احساس ربط و ارتباط بكند و همين موجب توسعه ى دامنه ى شبهه است.


 كم اطلاعى; يكى از آفت هاى  جوانان و دانشگاه، كمبود اطلاعات و آمار است.

 

نگرش هاى منفى درباره ى شبهه

 

 

من دو نگرش منفى در مورد شبهات مهدويت و بلكه كل شبهات ارايه مى كنم: يكى اين كه هر جا سوالى هست، شبهه تلقى شود.

 

 جوان پويا و متفكر با انديشه اى فعال و روحيه اى استدلال طلب، هر مطلبى را به سادگى نمى پذيرد; به همين دليل در ذهن او، در مسائل مختلف سوال ايجاد مى شود; سوال هايش حتى ممكن است به شكلى در مقابل عقايدى كه تاكنون داشته و عقايدى كه ديگران دارند و به او انتقال مى دهند، قرار بگيرد. اين شبهه نيست. شبهه داراى ويژگى هايى است كه بدان ها اشاره كرديم.

اگر جوان پرسش كننده متهم به شبهه انگيزى شود و در نتيجه، پرسش او پاسخ داده نشود، چه روى خواهد داد؟

نگرش منفى دوم اين كه كسى هم كه نفى شبهه و شبهه انگيزى در مورد مهدويت مى كند، خودش مخرب و تخريب گر است.

 

 در حقيقت نوعى حكم تبرئه براى همه ى كسانى كه مى خواهند عقايد مردم را خراب كنند صادر مى كند و مى خواهد مردم را از وجود اين تخريب گران غافل كند. اينان مانند كسى هستند كه دزدى را كه از ديوار مردم به قصد دزدى بالا رفته، حارس و پاسبان منزل معرفى مى كند.

سوال براى بناى عقيده است. سوال محترم است و بايد پاسخ داده شود. مقدس هم هست، چون باعث گسترش علم و معرفت و حكمت است; اما اين كه كسى شبهه انگيزان را تبرئه كند و شبهه را سوال قلمداد كند، رويكرد بسيار خطرناكى در پيش گرفته است. اميدواريم كه بتوانيم با آگاهى و حوصله در مقابل اين توطئه ها بايستيم.


شرايط پاسخ گويى به شبهه

 

در پاسخ گويى به شبهات بايد به چند عامل توجه جدى داشت:

الف. اين كه بايد جامعه آماده و واكسينه شود. سطح آگاهى جامعه بالا رود. مردم شبهه شناس شوند و معرفتشان در حد پاسخ گويى به پرسش و شبهه بالا رود

ب. اين كه اصل شبهه به شكل دقيق شناسايى شود و به اهلش سپرده شود; يعنى متخصصين در شناسايى شبهه و پاسخ گويى به شبهه با تشكيل نهادها و موسسات پشتيبانى شوند.


ج. اين كه حوزه ى خاص و بستر رشد و گسترش شبهه، شناسايى شود.


د. اصل سرعت در پاسخ گويى;

 نگذاريم شبهه پراكنان همه جا را پر كنند و سپس درباره ى پاسخ گويى به آن چاره جويى كنيم.


ه' . افشاى شبهه انگيزان; برملا ساختن مقاصد شبهه انگيزان و رو كردن دست آنان.


و. برنامه ريزى حساب شده و كارشناسانه براى ايجاد و تقويت هوش مندى لازم در جامعه; نبايد ابزار تقويت و پخش شبهه و شايعه شد.

 

 بايد شبهات را به گونه اى به سمت محققين، موسسات و مسئولينى كه وظيفه ى پاسخ دهى را به عهده گرفته اند، ارجاع داد.

 

 اميدواريم كه بتوانيم تا آخرين نفس پاسدار مرزهاى مهدويت باشيم و اين امانت بزرگ را به دست صاحبش برسانيم.

 

 

 

پیروان ولایت

................با نشر این مطلب ما را یاری کنید..........
اشتراک گذاري در افسران
مطالب مرتبط
در طرز فکر اسلامی دنیا و آخرت به هم دوخته است
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره37
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره36
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره35
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره34
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره33
آغاز امامت حضرت مهدی مبارک باد
پاسخ به شبهه ایام محسنیه
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره32
پاسخ به بدعت جعلی ایام محسنیه
حلول ماه ربیع الأول
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره31
سالروزشهادت نبی أکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره30
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره29
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره27
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره26
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره25
حضرت مهدی (عج) و انتقام خون امام حسین(ع)
چهل ویژگی جوان مسلمان و انقلابی شماره24
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
گوگل پلاس
توییتر
ارتباط با ما
آمارگیر فارسی
ما را حمایت کنید
web site traffic statistics