close
تبلیغات در اینترنت
از «انقلاب رنگی» تا نقشه برای«تبعیّت‌سازی»-پیروان ولایت شهرستان جهرم

جستجوگر پیشرفته سایتاز «انقلاب رنگی» تا نقشه برای«تبعیّت‌سازی»

استعمار جهانی،دشمن شناسی

 

 

دشمني دولت آمريکا با ملت ايران و نظام اسلامي در قالب توطئه‌هاي گوناگوني نمايان شده است. از نامه‌هايي با اظهارات موافقانه تا طراحي انقلاب رنگي و تلاش براي نفوذ. اين يادداشت براساس بيانات رهبر معظم انقلاب به تبيين مراحل و ابعاد مختلف اين توطئه‌ها مي‌پردازد.

 


* طبيعت دشمن


«دشمن دشمني مي‌کند؛ آيا ما توقّعي از دشمن داريم؟ نه. از دشمن که نمي‌شود توقّع داشت؛ از دشمن که نمي‌شود گِله کرد. آيا ما از آمريکا گِله داريم؟ ابداً؛ گِله را انسان از دوست مي‌کند؛ خب طبيعت دشمن دشمني کردن است.» (1393/11/29) اين جملات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اشاره به دشمنيِ بنيادين و اساسي دولت آمريکا با انقلاب و نظام اسلامي دارد. دشمني‌اي که به «ذات استکباري» اين دولت برمي‌گردد: «ذات نظام سلطه اقتضا مي‌کند که با نظامي مثل نظام جمهوري اسلامي دشمن باشد.» (1395/03/14) اما اين دشمن در چهره‌هاي متفاوتي ظاهر مي‌شود: «به شيوه‌هاي مختلفي توسّل مي‌جويَد. اين‌جور نيست که هميشه با تهديد حرف بزنند؛ نه، گاهي هم با تملّق حرف مي‌زنند... انسان در اينجا ممکن است دچار وسوسه بشود.»(1395/03/14)

* «سبز» ش به ما رسيد


با مروري بر اقدامات دولت آمريکا عليه ملت ايران و نظام اسلامي مي‌توان به شکل واضح‌تري چهره‌هاي گوناگون و جديد اين دشمني را ديد. رئيس جمهور آمريکا اندکي قبل از ايام «کودتاي رنگي» سال88 نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب مي‌نويسد و اظهاراتي موافقانه با نظام اسلامي مي‌کند: «رئيس‌جمهور آمريکا اندکي قبل از آن قضايا [ي 88] به بنده نامه نوشته بود -نامه‌ي دوّم- و کلّي اظهارات موافقانه با بنده‌ي حقير و با نظام جمهوري اسلامي [کرده بود].»(1394/10/19) هرچند نوشتن اين نامه توسط رئيس جمهور آمريکا ناشي از پيشرفت و اقتدار روزافزون جمهوري اسلامي بود اما با فاصله‌ي نه چندان زيادي «دستکِش مخملين» کنار رفت و «پنجه‌هايِ چُدنيِ خشن» نمايان شد: «اين کارهايي که در سال 88 کردند، از ابتکارات جديد بود که ابتکار آمريکايي‌ها بود... بيايند آن اقلّيّتي را که رأي نياورده است بکشانند داخل ميدان، بياورند در خيابان. و براي اينکه اين اقلّيّت را برجسته کنند و ديده شود، يک رنگي را مشخّص مي‌کنند؛ ارغواني، گُلي، سبز و مانند اينها؛ آنچه به ما رسيد سبزش بود... مرتّب کمک کنند... انقلاب رنگي بود؛ درواقع کودتاي رنگي، يک کودتاي رنگي ناموفّق.»(1394/10/19) در اين ميان «گناه بزرگ فتنه‌گران داخلي» همين اميدوار کردن دشمن با عدم تمکين در برابر «قانون» و «رأي مردم» بود: «ايجاد فتنه کردند؛ لذا دشمن که از حرکت عظيم مردم مأيوس مي‌شد، اميدوار شد که بتواند به انقلاب صدمه و ضربه بزند.»(1389/10/08) اما ملت، دشمن را در اين طراحي خطرناک ناکام گذاشت: «به گمان آنها بساط جمهوري اسلامي بنا بود جمع شود... ملت ايران توي دهن اينها زد و بساط اينها را جمع کرد.»(1394/10/19)

* هدف دشمن برهم زدن ماندگاري انقلاب


براي درکِ بهتر دشمنيِ آمريکا بايد هدف اصلي دشمن و ابعاد و لايه‌هاي مختلف نقشه‌هايش را شناخت. رهبر انقلاب از بين بردن «ماندگاري انقلاب» را هدف دشمني آمريکا معرفي کرده‌اند: «دائم در فکر اين هستند که چه‌کار کنند اين انقلاب را از بين ببرند... همه‌ي همّت آنان اين است که اين ماندگاري را يک‌جوري به هم بزنند.»(1394/10/19) در راستاي اين هدف بنيادين، آمريکايي‌ها انواع نقشه‌ها را آزمودند: «دشمن چند جور حمله ميکند: يک جور حمله‌هاي سخت است؛ جنگ سخت؛ اين را دشمن تجربه کرد و شکست خورد؛ جنگ هشت‌ساله‌اي که عليه ما به راه افتاد، ازاين‌قبيل بود.»(1395/03/06) با ناکام ماندن در «جنگ سخت»، آمريکايي‌ها به «جنگ نرم» روي آوردند. اين جنگ نرم نيز شامل دو مرحله بوده است. در مرحله‌ي اول «تبليغات اغواگر»(1395/03/06) و «تحريم اقتصادي»(1395/03/06) در دستور کار قرار گرفت. هدف اين تحريم‌ها «فلج کردن جمهوري اسلامي»(1395/03/06) و «قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامي»(1393/01/01) بود. اما دشمن در اين توطئه نيز شکست خورد.

* مرحله دوم جنگ نرم: «تبعيّت استکبار»


آمريکايي‌ها در مرحله‌ي جديد دشمني با در پيش گرفتن استراتژي «نفوذ» به دنبال از بين بردن «هويّت انقلابي و اسلامي» و «تهي شدن نظام از محتواي اسلامي» به‌عنوان مهم‌ترين مولفه‌ي «اقتدار و قدرت ملي» ما هستند: «تفکّر اسلامي» يا همان چيزي که آمريکايي‌ها آن را ايدئولوژي اسلامي عنوان مي‌کنند. چرا که اين تفکر همان چيزي است  «که وادار مي‌کند شما را که زير بار دشمنِ کافر و جبهه‌ي کفر و استکبار نرويد. اين است که موجب دشمني است، و همين است که موجب اقتدار شما است... حفظ هويّت انقلابي و اسلامي براي نظام جمهوري اسلامي و براي ملّت ايران؛ اين آن‌چيزي است که دشمن از آن بشدّت شاکي است.»(1395/03/03) حتي «ممکن است صورت جمهوري اسلامي محفوظ بماند امّا از محتواي خود بکلّي تهي بشود؛ دشمن اين را مي‌خواهد.»(1395/01/01) در اينجاست که رهبر انقلاب نسبت به توطئه‌ي دشمن براي «به تبعيّت کشاندن جمهوري اسلامي» هشدار مي‌دهند: «دشمن مستکبر، درصدد به‌زانو درآوردن انقلاب است ... درصدد تکان دادن فضاي جمهوري اسلامي است تا آن را به تبعيّت بکشانند... اگر جمهوري اسلامي حاضر بود تبعيّت استکبار را قبول بکند، با موشکش هم مي‌ساختند، با انرژي هسته‌اي و انواع و اقسام چيزهايي که در اين زمينه وجود دارد مي‌ساختند و اسم حقوق بشر را هم اصلاً نمي‌آوردند.»(1395/03/04) و چنانچه اين برنامه‌ي دشمن محقق شود سيلي در پي خواهد داشت: «هر فردي و هر جرياني که براي اسلام و به نام اسلام کار مي‌کند، اگر به آمريکا اعتماد کرد، خطاي بزرگي مرتکب شده و سيلي‌اش را خواهد خورد»(1395/03/14)

* «قدرت خدا» پشت سر شماست


«حفظ حسّاسيّت در برابر دشمن» و «جهاد کبير» راهِ مقابله با اين توطئه‌ي دشمنِ مستکبر است: «دشمن را بشناسيم، در برابر حرکات دشمن حسّاسيّت داشته باشيم.»(1395/03/14) در ادامه‌ي اين «حسّاسيّت» بايد «جهاد کبير» را در پيش گرفت: «طبعاً اين حسّاسيّت وقتي بود، ديگر تبعيّت نخواهد بود، و عرض کرديم که عدم تبعيّت همان جهاد کبير است.»(1395/03/14) و سرانجام آن امتي که «قدرت خدا» را پشت سر خود دارد پيروزِ نهايي اين معرکه‌ي «جنگ نامتقارن» است: «اگر لشکري عقبه‌اش، ذخيره‌اش عبارت بود از قدرت الهي، اين لشکر ديگر شکست‌بخور است؟ امام اين را به ما فهماند؛ فهماند که وقتي مجاهدت مي‌کنيد، وقتي تنبلي نمي‌کنيد، وقتي وارد ميدان مي‌شويد، وقتي نيروهاي خودتان را به صحنه وارد مي‌کنيد، اينجا قدرت خدا است که پشت سر شما است... با اين منطق، همه‌ي دنياي مسخّرِ استکبار را هم خدا مي‌تواند آزاد کند... وقتي ما اين منطق را داشتيم، شکست‌ناپذير مي‌شويم.»(1395/03/03)

پیروان ولایت

................با نشر این مطلب ما را یاری کنید..........
اشتراک گذاري در افسران
مطالب مرتبط
حمله موشکی سپاه به مقرّ فرماندهی تروریست‌های تکفیری در دیرالزور سوریه
سند ۲۰۳۰ کجا را نشانه گرفته است؟
دشمن در کمین
مراقب دشمنان نظام باشیم
به شرط مبارزه و اتحاد، رژيم صهيونيستی ۲۵سال آینده وجود نخواهد داشت
قشر مذهبی در ایران تنها دشمنان ما در ایران هستند!
نشانه ای از برتری نظم منطقه ای ایران بر آمریکا
از تظاهرات گسترده در ایالت ها تا آتش زدن پرچم آمریکا و اسراییل + فیلم
جنـگ نـــــرم
تفرد و گوشه گیری
داستان فضای مجازی
دشمن شناسی و راه‌کارهای مقابله با آن از منظر قرآن کریم
پوستر فرانسه خاور میانه ای در قلب اروپا
دستگیری مجری زن «فارسی وان» در مشهد توسط پلیس امنیت
«ترور بیولوژیک»؛ جدیدترین سلاح رژیم صهیونیستی برعلیه ایران
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
گوگل پلاس
توییتر
ارتباط با ما
آمارگیر فارسی
ما را حمایت کنید
web site traffic statistics